Sociálny primátor L.Mikuláša Ján Blcháč a jeho sociálne parkovanie.

Samozrejme na mieste pre zdravotne a možno aj sociálne hendikepovaných. A samozrejme so sociálnym autom Volvo. Alebo ak chcete : Hlúposť, arogancia, nadutosť a pohŕdanie zdravým rozumom  nepozná medze. Minimálne na žilinskej žu(m)pe.

Primátor Liptovského Mikuláš Ján Blcháč – Smer sociálna demokracia, sa zúčastnil rokovania ako poslanec VÚC na zasadnutí žilinského samosprávneho kraja. Zaparkoval svoje Volvo na mieste pre vozíčkárov, ako je vidieť na fotografii. Potom, ako bolo zverejnené toto jeho “predpisové”parkovanie v médiách, nastal v kauze “výrazný” posun. Citujem z dennníka Sme, 23.október 2016 :

Po medializovaní prípadu mikulášsky primátor poslal predsedovi Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Jurajovi Blanárovi list.

ŽSK k tomu vydal stanovisko: „Po skončení zasadnutia ŽSK sme prípad v súvislosti s parkovaním poslanca Jána Blcháča prešetrili. Zamestnankyňa ŽSK zodpovedná za koordináciu parkovania poslanca navigovala v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Pri výkone svojej práce pochybila, pričom si chybu priznala a povedala, že nešlo o úmysel,“ napísal v liste riaditeľ Úradu ŽSK Juraj Holeštiak.

Zamestnávateľ pracovníčku písomne upozornil na porušenie pracovnej disciplíny a zároveň ju upozornil, že ak sa situácia zopakuje, ŽSK s ňou ukončí pracovný pomer.

V závere listu sa riaditeľ ŽSK J. Holeštiak primátorovi Blcháčovi  ospravedlnil”.

Takže rekapitulácia: Pre primátora a poslanca Jána Blcháča pri šoférovaní neplatí zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, ale riadi sa pokynmi sekretárky!? Sekretárka je zodpvedná za to, že Blcháč nepozná, alebo ignoruje dopravné predpisy? Pán primátor neabsolvoval autoškolu v autoškole, ale v centrále politickej strany, alebo na žilinskom VÚC?

V policajnom sadzobníku sa pokuty za státie na mieste pre invalidov bez povolenia začínajú od 150,- eur. V Blcháčovom prípade teda musí začať konanie aj polícia z vlastného podnetu. Musí začať, zdôrazňujem. Nie je to na jej ľubovôli, ani na tom, ako s k prípadu vyjadril žilinský VÚC. Ján Blcháč totiž porušil zákon. A za porušenie zákona zvyčajne nasleduje sankcia. Pokiaľ tomu neverí, nech sa spýta trebárs iných vodičov. Alebo aj živnostníkov, ktorí dostávajú dnes pokuty pomaly za to, že vzorne platia iné pokuty.

Najhoršia na celom tomto prípade je však zbabelosť, s akou s k nemu postavili šéfovia sekretárky. Na adresu takýchto “hrdinov”  štamgasti v našej krčme zvyknú hovoriť “chlapi bez gúľ”.

Foto : Michal Jurči