Ak by Slovensko udelovalo Nobelovu cenu, za medicínu by ju dostal Mengele.

To, že sa slovenské vysoké školstvo dostáva svojou kvalitou na úroveň rozvojovývh krajín a krajín tretieho sveta, je už faktom. Nie je to domnienka, nie je to môj subjektívny pocit, je to skutočnosť. príčin je viac, ale tie nebudú predmetom mojej úvahy.

Univerzita Komenského v Bratislave, presnejšie jej právnická fakulta,  sa rozhodla oceniť svojich absolventov. Skvelá myšlienka, ktorá však napokon priniesla hanbu a ostudu. Keď sa trojica ocenených Katarína Javorčíková, Zuzana Čaputová a Peter Kubina dozvedeli, že medzi vyznamenanými, ktorých zoznam mimochodom nie je nikde možné nájsť sú aj mená Peter Colotka, Ján Cuper a Katarína Tóthová, rozhodli sa ocenenie vrátiť. Proste nechcú byť v jednej spoločnosti s nimi. Nedivím sa. Byť v jednej partii s človekom, ktorý ako predseda vlády Slovenskej socialistickej republiky bol minimálne morálne  spoluzodpovedný za vraždenie na hraniciach, za politické procesy a aj za to, že množstvo nadaných detí nemohlo študovať ani len na strednej škole pre “buržoázny, či kulacký” pôvod svojich rodičov a často až prarodičov, nemôže byť pre normálne uvažujúceho človeka vyznamenie, ale ostuda. Rovnako nemôže byť pre slušného človeka prijateľné, aby bol v jednej skupine vyznamenaných spolu s Jánom Cuperom, či Katarínou Tóthovou. Mimochodom, teraz mi napadlo, prečo nevyznameli aj Mečiara? Veď aj on je absolventom fakulty?!

Dekan fakulty Burda nahliada na vec zo svojho uhla pohľadu : „Dopredu si uvedomujúc, že z ideologického hľadiska môžu byť niektorými skupinami ľudí alebo jednotlivcami niektorí ocenení z fakulty spochybňovaní, rozhodol som sa im udeliť výročnú medailu práve za ich prácu na Právnickej fakulte UK. Keby som sa v tejto otázke rozhodol opačne, považoval by som sám seba za zbabelca, ktorý pod eventuálnym ideologickým tlakom opomenul zamestnancov fakulty, ktorí pre ňu v minulosti veľa urobili.“

Fajn, pán dekan! Ja len dúfam, že sa vami nebude inšpirovať napríklad dekan lekárskej fakulty z Nemecka, na ktorej promoval Josef Mengele. Musel by ho za “nesporný prínos” v oblasti  zdravotníctva nominovať na Nobelovu cenu za medicínu.

Pán dekan Eduard Burda!

Funkcionár vo vašom postavení sa musí pri svojich rozhodnutiach o oceňovaní jednotlivcov riadiť množstvom aspektov. A na prvom mieste by mal byť aspekt morálnej  kvality vyznamenávaného.